Advokat Bergen

Når en konflikt når høyder og sterke følelser blir involvert, kan det være vanskelig å være nøytral. Da er det lurt å få råd og hjelp av en advokat. Slik finner du best advokat for din sak – kjapt og enkelt.

Finn riktig advokat

Det er mange advokater å velge mellom i Bergen. Det kan være både overveldende og tidkrevende. Slik finner du den advokaten som hjelper deg på best mulig måte – kjapt og enkelt.

Advokat Bergen

Har du behov for tjenestene til en advokat? Uavhengig av hvilken sak du har behov for juridisk hjelp til, finnes det alltid en advokat som kan hjelpe deg. Å få tilbud fra flere advokater er viktig for å finne den advokaten som kan hjelpe deg best. Husk; forskjellen på en god og dårlig advokat kan påvirke utfallet.

Om Bergen

Bergen er en by og kommune i Hordaland og refereres til som «Vestlandets hovedstad». I slutten av 2014 passerte Bergen kommune 275 000 innbyggere og storbyregionen Bergen og omland har om lag 420 000 innbyggere. Antall innbyggere betyr også et stort behov for advokater, når det er mange mennesker på et sted betyr det også større behov for advokater. Det er verdt å huske på at mange bedrifter har sitt hovedsete i nettopp Bergen. Fordelen med å ha mange advokater i Bergen, er at det finnes advokater i alle prisklasser.

Advokat Bergen

Fant du ikke det du lette etter? Se andre relevante sider her:

Advokat Stavanger

Finn beste advokat i Stavanger

Advokat Bodø

Finn beste advokat i Bodø

advokat Fredrikstad

Finn beste advokat i fredrikstad

Advokat Bergen

En god del av oss vil en eller annen gang i løpet av livet ha behov for tjenestene til en advokat. Hvilke tjenester kan en advokat tilby og må det bli en så dyr opplevelse? 

Livet er uforutsigbart og alle kan havne i problemer der man kan trenger juridisk bistand. Det kan være om noe så enkelt som en nabokrangel om et tre som hindrer utsikten, et arveoppgjør i familien eller du kan ha blitt utsatt for noe kriminelt der du trenger en advokat som kan tale din sak. Kanskje har du blitt anklaget for å ha begått kriminelle handlinger og trenger en advokat som forsvarer deg når saken når rettsapparatet.

Hva er egentlig en advokat?

Advokat er en beskyttet tittel og det finnes flere kriterier som må oppfylles for at man kan bruke selve tittelen. Eksempelvis må man som advokat ha bestått juridisk embetseksamen, i tillegg til å ha fått en advokatbevilling. En slik bevilling gjør at man kan bistå en klient med juridiske tjenester. Da kan man yte bistand gjennom rådgivning og ved å representere en klient ovenfor domstoler og andre offentlige myndigheter, samt saker mot private parter. Norske lover og forskrifter spesifiserer hvilke krav som stilles til advokaten og hvilke plikter vedkommende har i en slik rolle. Advokatbevilling gis til personer over 20 år som har bestått juridisk embetseksamen. Videre må vedkommende ha godkjent 2 år med fulltidspraksis som advokatfullmektig, dommerfullmektig eller politifullmektig. Om han/hun har 2 års praksis som universitetslærer i rettsvitenskap, kan dette også telle. I tillegg må man også ha fullført Advokatkurset. Dette arrangeres ved Juristenes utdanningssenter, går over 46 timer og avsluttes med en advokateksamen. Naturligvis er det også forventet at man har plettfri vandel og at det kan dokumenteres med politiattest.

Finn beste advokat i Bergen

Ved å få tilbud fra flere advokater i Bergen, kan du enkelt sammenligne kompetanse, erfaring og pris. Dermed er du et skritt nærmere å finne den beste blant dem!

Når trenger du advokat?

Godt spørsmål, for når trenger man egentlig advokat? Kort sagt: når man er i en konflikt som sentrerer seg rundt juridiske spørsmål. Da lønner det seg ofte med en advokat. Visse ting klarer man jo fint å håndtere selv med å henvise motparten til lovverket. Derimot kan man oppleve konflikter der det er vanskelig å forholde seg nøytral og sterke følelser tar over. I slike situasjoner er det greit å ha en advokat som en nøytral part som veileder deg og gir råd om hvordan du best mulig kan håndtere situasjonen ut fra et juridisk ståsted. Har du en sak så ta gjerne kontakt med en advokat du tror kan hjelpe deg. Om vedkommende ikke mener det er juridisk hold i saken, kan det derimot være greit å løse den gjennom andre instanser som konfliktrådet. Her kan du selv velge å inkludere en advokat for å sikre at dine interesser blir ivaretatt så langt det er mulig, eller du kan vurdere å ta det selv. Ofte kan økonomi være avgjørende da du i noen tilfeller kan være nødt til å ta regningen selv. Det kan fort bli en kostbar affære.

Finn advokat i Bergen

Å finne seg en advokat kan noen ganger være vanskelig. Det kan for det første, være geografiske begrensninger som sier noe utvalget av advokater i en kommune. Bergen har et ganske stort utvalg av advokater, men i andre byer trenger det ikke nødvendigvis være sånn. Du kan også finne advokater som vil være villige til å ta en lengre reisevei om du ikke selv har mulighet til det og dette er informasjon du eventuelt vil få om du kontakter det advokatbyrået du ønsker å benytte. Skal du finne en advokat som passer saken må du gjøre research i forkant. Du må vurdere hva slags type sak du har og hva slags juss som er relevant for saken. Det har seg slik at det kan lønne seg å velge en advokat som har spesialisert seg innen det feltet saken gjelder. Advokatene med spesialisering vil ha større kunnskap om de aktuelle lovene og deres anvendelighet, enn en advokat som kun har et generelt fokus på juss. Et eksempel er om saken din handler om barnerett, da vil det være en fordel for deg om advokaten har spesialisert seg innen dette. Strafferetten er et stort område som favner all form for kriminell aktivitet. Advokatene som jobber med dette er gjerne spesialisert innen spesielle områder innenfor strafferetten. Dersom du er siktet eller tiltalt for hvitvasking eller lignende og for at advokaten din skal kunne gi deg best mulig juridiske råd i en slik situasjon, bør du ha en advokat som har god kompetanse på lovverket rundt økonomisk kriminalitet. På nettsidene til advokatselskapene vil du, hos de fleste, finne et kontaktskjema der du kan ta kontakt med selskapet om du skulle ha spørsmål og om de kan være behjelpelige med din sak. Når du tar kontakt, kan det lønne seg å forhøre seg om pris og også om det er muligheter for fri rettshjelp. Ved å gjøre det på den måten, kan du få sjekket flere selskap før du bestemmer deg for hvilket du vil bruke. Det kan faktisk være greiere å benytte seg av et byrå, fremfor en selvstendig advokat. Dette fordi et byrå har et stort apparat i ryggen dersom noe skulle skje, noe ikke nødvendigvis en selvstendig advokat har.

Advokat

En advokat har mange oppgaver å forholde seg til. For det første, vurderer advokaten saker som klienter kommer med. Advokatene ser da hva som kan gjøres også vil de videre gi råd om hvordan de ulike sakene kan følges opp videre. Klientene kan være så mangt, alt fra store og små bedrifter, offentlige etater, internasjonale selskap eller privatpersoner. Det er også mange steder man kan jobbe som advokat. De litt større bedriftene vil som regel ha en bedriftsadvokat. Da forholder advokaten seg til alt det juridiske som omhandler bedriften og advokaten er også ansatt i den samme bedriften. Organisasjonsadvokater vil man finne i enkelte større organisasjoner og disse håndtere alt det juridiske i organisasjonen.

Advokater finnes det også mye av i det offentlige, slik som for eksempel statsadvokat, politiadvokat eller riksadvokat. Her representerer advokatene staten og forsvarer statens interesser. Advokater som har valgt å jobbe spesifikt med strafferett er ofte forsvars- eller bistandsadvokater. For at advokater skal fungere som meklere på vegne av en part eller mellom to parter, må de ha tatt en videreutdanning i advokatmegling. Man kan komme langt med god mekling, så de fleste konfliktene trenger ikke nødvendigvis å havne i rettssalen og er her advokatenes mange oppgaver kommer inn.

Advokatene gir råd om hva klienten kan og ikke kan gjøre i gitte situasjoner og det er kanskje noe av det viktigste advokatene gjør. Det er greit å ha en sparrepartner som kan si oss hvor grensene går mellom lovlige og ikke lovlige handlinger, om det skulle være slik at man havner i en situasjoner der vi engasjerer oss så mye at vi risikerer å tråkke over grenser. Skulle det være en personlig grunn til konflikten man har med motparten, kan det være at følelser tar overhånd. Da blir det ekstra viktig å ha en advokat som er en nøytral part som ikke taler ut fra følelsene dine, men fra lovverket. Det er heller ikke gitt at du har tid eller ork til å ta dette selv, men at konflikten likevel må håndteres på et eller annet vis. Advokaten kan da føre meklingen for deg og de kan også utføre juridiske dokumenter som for eksempel bindende avtaler og kontrakter. Det er også mulig at saken ender med en sivil rettssak og da kan advokaten din føre din sak

 
 

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon? Kontakt oss på kontakt@besteadvokatbergen.no

Hvordan få gratis advokat?

Advokater koster ofte mye, men visste du at det finnes gratis juridisk rådgivning? Gratis advokat, eller også kaldt fri rettshjelp, kan fås av privatpraktiserende advokater og rettshjelpere eller fra de offentlige advokatkontorene. Å få gratis sakførsel Om...

les mer

Hva gjør en advokat?

Flere advokater er allmennpraktiserende og tar dermed forskjellige saker innenfor mange rettsområder, mens andre har spesialisert seg innenfor visse rettsområder, deriblant patentrett, selskapsrett og EØS-rett. Juridiske områder Ulike advokater vil jobbe...

les mer

Hva er en advokat?

En advokat jobber med å gi juridiske råd innenfor Norges lover. Videre forhandler de på vegne av klienter og fører saker for retten. Med andre ord handler deres jobb om å vurdere ulike saker og tvister som oppstår mellom to parter. Arbeidsoppgaver til...

les mer