Artikler

Vi har samlet sammen en rekke artikler med råd og tips for de som er i en situasjon hvor de trenger en advokat. Her kan du lære mer om hvordan man velger riktig advokat og selve prosessen.

Hvordan få gratis advokat?

Advokater koster ofte mye, men visste du at det finnes gratis juridisk rådgivning? Gratis advokat, eller også kaldt fri rettshjelp, kan fås av privatpraktiserende advokater og rettshjelpere eller fra de offentlige advokatkontorene. Å få gratis sakførsel Om...

les mer

Hva gjør en advokat?

Flere advokater er allmennpraktiserende og tar dermed forskjellige saker innenfor mange rettsområder, mens andre har spesialisert seg innenfor visse rettsområder, deriblant patentrett, selskapsrett og EØS-rett. Juridiske områder Ulike advokater vil jobbe...

les mer

Hva er en advokat?

En advokat jobber med å gi juridiske råd innenfor Norges lover. Videre forhandler de på vegne av klienter og fører saker for retten. Med andre ord handler deres jobb om å vurdere ulike saker og tvister som oppstår mellom to parter. Arbeidsoppgaver til...

les mer