Hvordan få gratis advokat?

Advokater koster ofte mye, men visste du at det finnes gratis juridisk rådgivning? Gratis advokat, eller også kaldt fri rettshjelp, kan fås av privatpraktiserende advokater og rettshjelpere eller fra de offentlige advokatkontorene. Å få gratis sakførsel Om det er...