Hvordan få gratis advokat?

Advokater koster ofte mye, men visste du at det finnes gratis juridisk rådgivning? Gratis advokat, eller også kaldt fri rettshjelp, kan fås av privatpraktiserende advokater og rettshjelpere eller fra de offentlige advokatkontorene. Å få gratis sakførsel Om det er...

Hva gjør en advokat?

Flere advokater er allmennpraktiserende og tar dermed forskjellige saker innenfor mange rettsområder, mens andre har spesialisert seg innenfor visse rettsområder, deriblant patentrett, selskapsrett og EØS-rett. Juridiske områder Ulike advokater vil jobbe innfor ulike...

Hva er en advokat?

En advokat jobber med å gi juridiske råd innenfor Norges lover. Videre forhandler de på vegne av klienter og fører saker for retten. Med andre ord handler deres jobb om å vurdere ulike saker og tvister som oppstår mellom to parter. Arbeidsoppgaver til advokaten...