En advokat jobber med å gi juridiske råd innenfor Norges lover. Videre forhandler de på vegne av klienter og fører saker for retten. Med andre ord handler deres jobb om å vurdere ulike saker og tvister som oppstår mellom to parter.

Arbeidsoppgaver til advokaten

Advokaten rådgiver sin klient hvordan saken bør følges opp og innenfor forhandlinger og avtaleinngåelser. Deres jobb handler i stor grad om hva som er lovlig og ikke, føre forhandlinger, utforme juridiske dokumenter slik som blant annet ektepakt, kontrakter eller testamenter, representere sine klienter i rettsaker eller være forsvarer for en tiltalt i straffesaker og mer. Mange konflikter som oppstår kan løses uten å ta det videre til en domstol, blant annet gjennom megling. Dersom saken likevel blir tatt opp i retten vil det være advokaten som representerer klienten og fører saken. Her må advokaten argumentere for å fremme klienten sin.

En god advokat

En god advokat er dyktig til å formulere seg og forstå både muntlig og skriftlig. Andre gode egenskaper er kritisk evne og selvstendighet. Samtidig som han eller hun har medmenneskelighet og er god med mennesker.  Utdanningsmesse har en advokat gjennomgått juristutdanning og minst to år juridisk praksis, normalt gjennomført som advokatfullmektig.