Flere advokater er allmennpraktiserende og tar dermed forskjellige saker innenfor mange rettsområder, mens andre har spesialisert seg innenfor visse rettsområder, deriblant patentrett, selskapsrett og EØS-rett.

Juridiske områder

Ulike advokater vil jobbe innfor ulike juridiske felt, slik som at en forsvarsadvokat eller bistandsadvokat jobber med strafferett. I disse tilfellene er det de offentlige som betaler for oppdragene, men selve advokaten jobber gjennom et eget firma.

Offentlig advokat

Videre har man advokater innenfor den offentlige sektor slik som politiadvokat, riksadvokat og statsadvokat. Disse jobber altså for statens interesser og representerer staten i forskjellige saker.

Bedriftsadvokat

Andre advokater jobber innenfor en bedrift og kalles bedriftsadvokat, eventuelt organisasjonsadvokat om det er snakk om en organisasjon eller et oppdrag for medlemmer av en organisasjon.