Advokater koster ofte mye, men visste du at det finnes gratis juridisk rådgivning? Gratis advokat, eller også kaldt fri rettshjelp, kan fås av privatpraktiserende advokater og rettshjelpere eller fra de offentlige advokatkontorene.

Å få gratis sakførsel

Om det er snakk om sakførsel vil gratis sakførsel kun gis av privatpraktiserende advokater. Det finnes flere steder man kan få gratis advokathjelp, her er noen som gjelder for hele Norge:

  • no er et studietiltak fra fem ulike studentrettshjelpstiltak der man kan få gratis juridisk bistand som privatperson. De består av Jusshjelpa i Nord-Norge, Juss Buss, Jurk, JusHjelpa i Midt-Norge og Juss Formidlingen.
  • Advokatvakter finner du hos advokathjelperdeg.no/advokatvakten som tilbyr 30 minutter gratis advokathjelp.
  • Flere kommuner har ett fri rettshjelp tilbud for sine innbyggere, men om du kvalifiserer vil ofte være avhengig av din inntekt. Gå inn på din kommunes nettsider for å lese mer om deres tilbud.