Hva er en advokat?

En advokat jobber med å gi juridiske råd innenfor Norges lover. Videre forhandler de på vegne av klienter og fører saker for retten. Med andre ord handler deres jobb om å vurdere ulike saker og tvister som oppstår mellom to parter. Arbeidsoppgaver til advokaten...